» WELCOME
» AN INTRODUCTION
» PROFILES
» LM WATCH
» CONTACT
» LOBBYWATCH LINKS
»


Maandelijks Overzicht Nr. 35 - Monthly Review in Dutch (3/8/2006)

GM WATCH
Maandelijks Overzicht Nr. 35
Claire Robinson, editor.
Vertaling Chris Hayes.
De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.

------------------------------------------------------------
INHOUD
------------------------------------------------------------
LOBBYWATCH
GM MISLUKKINGEN
GGO BOYCOTS EN INPERKINGEN
LANDBOUW
GENETISCHE BESMETTING
PROTEST EN VERZET
VOEDSELVEILIGHEID
ONDERZOEK
CRIMINELE CORPORATIES
DE MACHTIGE LOBBY
BIOBRANDSTOFFEN
GM MEDICIJNEN / GENTHERAPIE
KLONEN


------------------------------------------------------------
Verklaring van enkele veelgebruikte termen
------------------------------------------------------------
(toegevoegd door de vertaler)

Agrochemische industrie - producenten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Co-existentie - het naast elkaar kunnen bestaan, in dit geval van biologische en gangbare landbouw naast genetisch gemodificeerde gewassen

Conventionele of gangbare landbouw - landbouw zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

GG, GGO en GM - Genetisch Gemodificeerd, Genetisch Gemodificeerde Organismen en Genetische Manipulatie. Genetische modificatie is het actief wijzigingen van het erfelijk materiaal, doorgaans door het inbrengen van extra genen. Genetische modificatie werd vroeger genetische manipulatie genoemd, maar voorstanders vonden "manipulatie" een negatief woord.
Het resulterende organisme wordt ook wel transgeen genoemd.

Gemodificeerd zetmeel - als er 'gemodificeerd zetmeel' op een ingrediëntenlijst staat betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van genetische modificatie. Modificeren betekent 'wijzigen, aanpassen', het gaat doorgaans om een chemische bewerkingen of bewerkingen met enzymen (die op hun beurt wel gemaakt kunnen zijn met GMO's) om de eigenschappen van het zetmeel te veranderen.

Marker Assisted Breeding - bestaande techniek om gerichter te veredelen door na te gaan welk gen of welke genen men wil selecteren, en met moleculaire technieken na te gaan in welke nakomelingen de gewenste genen aanwezig zijn. Er wordt niet actief ingegrepen in de genen, alleen gerichter geselecteerd.


------------------------------------------------------------
LOBBYWATCH
------------------------------------------------------------

+ WAT NIEMAND MAG WETEN OVER "DE ANTI-ACTIVISTEN-ACTIVIST"
Katherine Wilson volgde een workshop in Melbourne (Australië) die was georganiseerd door de Canadese biotech PR consultant Ross Irvine. Doel van de workshop was om "de beste strategieën om te winnen van activisten" te leren. Ze leerde hoe je nep-burger-organisaties opzet, hoe je tovert met statistieken en hoe je verbindingen kon aangaan met -in de woorden van Irvin- "gestoorde extreem-rechtse activisten". Ze leerde om het woord "activist" in een adem te noemen met termen als "terrorist" en "bedreiging van de veiligheid".

Wilson zag diverse overheidsvoorlichters voorbijkomen en pr-medewerkers van de industrie, met name uit de agrochemische en de biotech industrie.
Volgens econoom Clive Hamilton van het Australia Institute zouden "Alleen organisaties die totaal geen binding meer hebben met het volk overwegen om een bijeenkomst als deze bij te wonen."
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6738

+ NIEUWE LOBBY-GROEP "ASK-FARCE"
De nieuwe pro-GM lobbygroep "ASK-FORCE" is kort geleden opgericht door Prof. Klaus Ammann, voormalig directeur van de botanische tuinen van de universiteit van Bern. [Deze man werd indertijd ook door de VPRO Noorderlicht aflevering over Gouden Rijst naar voren gebracht als neutrale wetenschapper - vertaler]

ASK-FORCE richt zich op het openbaren van "verborgen agenda's" en zal critici van GGO-gewassen "confronteren" met hun "valse informatie, broodjes aap en paniekzaaierij".

Gezien haar doelstelling om verborgen agenda's openbaar te maken, vragen we ons af waarom ASK-FORCE zelf niet meldt dat:
 * er veel corporaties lid zijn van de EFB, dat de organisatorische basis is van ASK-FORCE,
 * de financiële steun van het PRRI (Public Research and Regulation Initiative) waarmee ASK-FORCE nauw zal samenwerken, onder andere komt van Croplife International -een wereldwijde federatie van de biotech industrie- en het US Grains Council, dat opkomt voor de belangen van Amerikaanse producenten en exporteurs van GG gewassen,
 * de financiële steun voor Africa Harvest, waar ASK-FORCE ook nauw mee zal samenwerken, onder andere afkomstig is van Croplife International.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6720

+ GREENWASHING GM CLOTHING
Bij een modeshow tijdens een recente biotech conferentie in Toronto (Canada) toonden ontwerpers jurken gemaakt met Ingeo, een nieuwe vezel die grotendeels wordt gemaakt uit GG-maïs. De Biotechnology Industry Organization (BIO) gebruikte deze kans om haar slechte milieu-imago op te krikken.
NB: Voor zover wij kunnen zien kan de vezel net zo goed gemaakt worden met GMO-vrije maïs.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6767

------------------------------------------------------------
GM MISLUKKINGEN
------------------------------------------------------------

+ STUDIE: CHINESE BOEREN GEBRUIKEN NET ZOVEEL PESTICIDEN VOOR GG GEWASSEN
Volgens de krant The Independent is een van de belangrijke argumenten voor GG gewassen ondermijnd door een studie waaruit blijkt dat de voordelen van het verbouwen van Bt katoen van korte duur zijn: boeren zijn al snel weer afhankelijk van schadelijke pesticiden.

Een gedetailleerd onderzoek bij 481 katoenproducenten in China gaf aan dat ze bij GG planten in de eerste jaren minder pesticiden gebruikten, maar dat ze na zeven jaar net zoveel pesticiden nodig hadden als bij de gangbare gewassen, en dat ze veel meer kosten hadden omdat GG-katoenzaad drie keer zoveel kost als niet-GG zaad.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6811
Het complete verslag: http://www.grain.org/research/btcotton.cfm?links

+ REACTIE VAN GM WATCH
Deze nieuwe studie staat lijnrecht tegenover wat je vaak hoort van GM-lobbyisten, dat China een groot GM succesverhaal is, waarbij de Chinese Bt-katoenboeren als ondersteuning worden gebruikt van het vaak gebruikte argument dat miljoenen kleine arme boeren voordeel hebben van GMO-gewassen. Deze studie toont aan dat miljoenen arme boeren juist geld verloren door de GMO-gewassen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6806
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6807
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6804
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6805

+ INDIA: MOORDEND KATOEN
Een artikel met deze titel ('THE KILLING COTTON') gaat in op de afschuwelijke en vernietigende gevolgen van Bt-katoen voor India's arme boeren.

Uit het artikel:
Katoen uit Vidarbha (India), dat eens 'koning katoen' genoemd wegens de hoge prijzen die deze katoen opbracht, staat nu bekend als 'moordend katoen'.
..
De Indiase filmster Nana Patekar reisde door Vidarbha om Monsanto's Bt-katoenzaden te promoten. In 2004 verbouwde tot 80 procent van de katoenboeren het genetisch gemodificeerde zaad van Monsanto. De zaden, met prijzen vanaf Rs 1.600 (27,30

Go to a Print friendly Page


Email this Article to a Friend


Back to the Archive