» WELCOME
» AN INTRODUCTION
» PROFILES
» LM WATCH
» CONTACT
» LOBBYWATCH LINKS
»


Maandoverzicht No. 47 - Nederlandse vertaling (4/8/2007)

============================================================
GM WATCH Maandoverzicht No. 47 - Nederlandse vertaling
============================================================
Juli 2007.
Redactie maandelijks overzicht: Claire Robinson ([email protected])
Nederlandse vertaling: Chris Hayes.
www.gmwatch.org / www.lobbywatch.org

Onderaan worden vaktermen en afkortingen zoals Bt en GG uitgelegd.

-----------------------------------------------------------
INHOUD
------------------------------------------------------------
NIET ALLEEN GENETISCHE MANIPULATIE
VERZET / REGULERING / VERBODEN
GENTECH
SUCCESS ZONDER GENTECH
GENTECH HYPE
MISLUKTE GGO'S
VOEDSELVEILIGHEID
MACHT VAN CORPORATIES
GENTECHDIEREN EN GEKLOONDE DIEREN
BEDRIJFSNIEUWS
CRIMINELE CORPORATIES

------------------------------------------------------------
NIET ALLEEN GENETISCHE MANIPULATIE
------------------------------------------------------------

+ AUSTRALIË STELT MANIPULATIEVE VRAGEN OVER GG-GEWASSEN EN -VOEDSEL
Bob Phelps van Gene Ethics vindt dat zijn regering manipuleert bij opiniepeilingen over gentech, .vermoedelijk zodat ze kunnen zeggen dat de steun voor gentechgewassen groeit.

"In de vragen staat dat gentechnologie oplossingen heeft voor belangrijke milieuproblemen, terwijl die oplossingen nog niet bestaan. Dat is niet ethisch. Als die oplossingen er al komen duurt dat nog minstens tien jaar”.
"Als Gene Ethics hebben we gereageerd op het concept van de vragenlijst. We stelden voor om ook te vragen wat mensen vinden van de kosten, de risico's en gevaren van gentechvoedsel en gewassen, en de geclaimde voordelen Dat voorstel is afgewezen door Biotechnology Australië”, zegt Phelps.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8127

Vindt u de vragen ook manipulatief ? ("... wat vindt u van genetisch gemodificeerde planten... ... (i) die het voedsel gezonder maken; (ii) die ons voedsel beter houdbaar maken" enzovoort.) Lees de vragen na op
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8131

+ AUSTRALIË: GENTECHLOBBY MAAKT BIOLOGISCHE LANDBOUW ZWART
Het is vertegenwoordigers van de biologische landbouw en tegenstanders van GGO's in Australië .opgevallen dat er de laatste tijd veel aanvallen op biologisch voedsel worden gericht, met als doel om een negatief imago te geven zodat het publiek straks gg-gewassen sneller zal accepteren.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8108

+ VS: VRAGENLIJST GG-VOEDSEL EENZIJDIG
In de VS heeft het International Food Information Council (IFIC) jarenlang onderzoek laten doen naar de mening van consumenten over gentechvoedsel Veel media publiceren de resultaten. In 2002 verspreidde het IFIC een bericht waarin stond dat “de steun voor biotechnologie bij voedsel onder de Amerikaanse consumenten stabiel is, en specifieke voordelen in de laatste opiniepeilingen nog meer naar voren komen.”

Op de vragenlijst van IFIC staan vragen zoals deze:
"Hoe groot is de kans dat u, als alles verder hetzelfde zou zijn, heerlijke groenten zoals tomaten en aardappelen zou kopen als die door biotechnologie zo gemodificeerd zijn dat ze beter smaken of langer vers blijven?"

"Met biotechnologie zijn ook planten voor spijsolie verrijkt. Als de spijsolie van deze planten minder verzadigde vetten zou bevatten, welke invloed zou het gebruik van biotechnologie dan hebben op uw besluit om dit product te kopen?"

De resultaten zouden volgens Michael Suman, professor communicatie aan de universiteit van Los Angeles (Californië, VS) anders uitgevallen zijn als de vragen de tegenovergestelde eenzijdige informatie zouden geven zoals bijvoorbeeld “Er zijn mensen die voorspellen dat voedsel bereid met biotechnologie de kans op kanker verhoogd. Als dat zo zou zijn, wat zou dat voor effect hebben op uw besluit om zo'n product te kopen?”
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8127

+ CANADA: WILT U GRAAG AANGEVRETEN GROENTE?
Het ultieme voorbeeld van het verpakken van propaganda als wetenschappelijk opinieonderzoek is het [hier al eerder genoemde] beruchte Canadese onderzoek naar de voorkeur van de consumenten bij gentechmais en gentechvrije maïs. Een vooraanstaand onderzoeker in de wetenschappelijke ethiek riep het wetenschappelijk tijdschrift waar dit onderzoek in was gepubliceerd op op het artikel terug te trekken toen GM Watch een foto bekend had gemaakt van de winkel waar de consumenten hun voorkeur tot uiting brachten.  Bij de gentechvrije maïs hing een briefje: “Zou u maïs met wormen eten?” en bij de gentechmaïs stond “Zoete maïs van hoge kwaliteit”.
In hun publicatie hierover schreven de onderzoekers dat er op de briefjes alleen 'standaard' respectievelijk 'genetisch bewerkt' stond.
http://www.lobbywatch.org/p1temp.asp?pid=72&page=1

+ DE EUROPESE COMMISSIE SPONSORT GENTECHPROPAGANDA
De Europese Commissie, die niet via verkiezingen gekozen wordt, heeft de afgelopen twee jaar bijna een half miljoen euro aan belastinggeld verspild aan GM Compass, een publicatie die probeert de bevolking klaar te maken voor gg-gewassen. Het staat bijna helemaal vol met positieve verhalen over genetische manipulatie (zie de website: http://www.gmo-compass.org).
 
GM Compass wordt vrijwel geheel gemaakt door een bedrijf dat zich 'Genius' noemt, dat geheel toevallig ook de volgende klanten heeft: de American Soybean Association (pro-gentech, in tegenstelling tot andere boerenorganisaties), BASF, Bayer CropScience (maakt gg-gewassen), EuropaBio (lobbygroep van de Europese biotechnologie industrie) en Syngenta (maakt gg-gewassen).
Toch beweert GM Compass neutraal in de discussie te staan
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8123

+ PSYCHOLOOG GEZOCHT OM ZWITSERS VAN HUN ANGSTEN TE BEVRIJDEN
In november 2005 stemden de Zwitsers in een referendum voor een vijfjarig moratorium op de commerciële verbouw van gg-gewassen. Maar denk maar niet dat deze democratische besluitvorming wordt gerespecteerd.

Er is een compleet nationaal onderzoeksprogramma (NFP 59) opgezet om de “voordelen en risico's” van het in het milieu brengen van gg-planten te onderzoeken. Een prominente onderzoeker gespecialiseerd in de risico's van gg-planten is om dubieuze redenen uitgesloten van dit onderzoek.

In dit licht is een recente vacature voor het NFP59 project interessant: ze zoeken een psycholoog die de acceptatie van bi

Go to a Print friendly Page


Email this Article to a Friend


Back to the Archive