Maandelijks Overzicht Nr. 36 - Monthly Review 36 in Dutch (5/9/2006)

GM WATCH
Maandelijks Overzicht Nr. 36
Augustus 2006
Claire Robinson, editor.
Vertaling Chris Hayes.
De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.

------------------------------------------------------------
INHOUD
------------------------------------------------------------
GG-RIJST IN VOEDSEL
ANDERE GG-VERVUILING
GM MISLUKKINGEN
GGO BOYCOTS EN INPERKINGEN
DE MACHTIGE LOBBY
TERMINATOR
PHARMING
ONDERZOEK
CRIMINELE CORPORATIES
DE MACHTIGE LOBBY
NIEUW BOEK

------------------------------------------------------------
Verklaring van enkele veelgebruikte termen
------------------------------------------------------------
(toegevoegd door de vertaler)

Agrochemische industrie - producenten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen

Co-existentie - het naast elkaar kunnen bestaan, in dit geval van biologische en gangbare landbouw naast genetisch gemodificeerde gewassen

Conventionele of gangbare landbouw - landbouw zonder gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

GG, GGO en GM - Genetisch Gemodificeerd, Genetisch Gemodificeerde Organismen en Genetische Modificatie. Genetische modificatie is het actief wijzigingen van het erfelijk materiaal, doorgaans door het inbrengen van extra genen. Genetische modificatie werd vroeger genetische manipulatie genoemd, maar voorstanders vonden "manipulatie" een negatief woord.

Het resulterende organisme wordt ook wel transgeen genoemd.

Gemodificeerd zetmeel - als er 'gemodificeerd zetmeel' op een ingrediëntenlijst staat betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van genetische modificatie. Modificeren betekent 'wijzigen, aanpassen', het gaat doorgaans om een chemische bewerkingen of bewerkingen met enzymen (die op hun beurt wel gemaakt kunnen zijn met GGO's) om de eigenschappen van het zetmeel te veranderen.

Marker Assisted Breeding - bestaande techniek om gerichter te veredelen door na te gaan welk gen of welke genen men wil selecteren, en met moleculaire technieken na te gaan in welke nakomelingen de gewenste genen aanwezig zijn. Er wordt niet actief ingegrepen in de genen, alleen gerichter geselecteerd.

Pharming- het in GG-gewassen produceren van stoffen voor medisch gebruik. Samentrekking van de woorden PHARMaceuticals en fARMING.

------------------------------------------------------------
NIET TOEGELATEN GG-RIJST IN VOEDSEL TERECHTGEKOMEN
------------------------------------------------------------

+ NIET TOEGELATEN GG-RIJST IN VOEDSEL VS
Op vrijdag 18 augustus is bekendgemaakt dat een niet toegelaten GG-rijst (LLRice 601) dat alleen in veldproeven van Bayer verbouwd mocht worden, in de VS gevonden is in rijst voor menselijke consumptie.

Het in de rijst ingebrachte gen maakt een eiwit aan waardoor het resistent is tegen een onkruidbestrijdingsmiddel. De rijst was niet bedoeld om op de markt te brengen, en ook niet ter goedkeuring aangeboden bij de instanties. Bayer zegt gegevens te hebben geleverd over het eiwit, en de FDA concludeert dat deze rijst geen risico oplevert in voedsel of veevoer.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6908

+ JAPAN STOPT IMPORT RIJST VS
Japan verbood onmiddellijk de import van alle langkorrelige rijst uit de VS. Japan hanteert een zero-tolerance beleid op import van niet toegelaten GG-gewassen, en importeurs moeten leveringen die besmet zijn met niet toegelaten GGO's ofwel vernietigen ofwel terugbrengen naar het land van oorsprong.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6910

+ GROOTSCHALIGE GG-VERVUILING: BAYER WIST HET AL IN MEI
Een artikel in de New York Times laat zien dat rijsthandelaar Riceland Foods al in januari wist dat er verboden GG-rijst was gevonden in rijst voor de export en voor menselijke consumptie.
De vervuilde rijst is gevonden in Arkansas, Missouri, Mississippi, Louisiana and Texas (staten van de VS), waar de GG-rijst in veel steekproeven is aangetroffen.
Bayer wist hier al van in mei, maar vertelde het pas op 31 juli aan het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA).
De USDA maakte het vervolgens pas bijna drie weken later bekend.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6927

+ VS EXPORTEERDE JAAR LANG BEWUST BESMETTE RIJST
De Britten hebben zonder het te weten maandenlang zo niet jarenlang verboden GG-rijst uit de VS gegeten, vrezen voedselveiligheidsdeskundigen.

De Europese Commissie stopte de import van rijst op 24 augustus. Maar onderzoek in de VS laat zien dat de rijst al lang voorkwam in exportgranen voor Europa.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6936

+ USDA HOUDT NIEUWE GENTECHRAMP ONDER DE PET - "IT'S THE ECONOMY"
Op een persconferentie noemde Amerikaanse minister van landbouw Mike Johanns economische motieven als reden dat de genetische vervuiling pas laat bekendgemaakt werd. De regering zag aankomen dat rijstimporteurs het product zouden afwijzen. Johanns zei dat de USDA in de tussentijd testmateriaal voor deze rijst heeft gemaakt ten behoeve van rijstimporteurs.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6953

+ ILLEGALE GG-RIJST GEVONDEN IN NEDERLAND
Op 26 augustus is ook in Nederland een lading LL601 GG-rijst uit de VS aangetroffen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6962

+ EU WACHT NOG STEEDS OP DETAILS ILLEGALE RIJST
Voedselveiligheidsautoriteiten in de EU wachten nog steeds op informatie van de Amerikaanse regering over de illegale gentechrijst. "We hebben nog steeds geen officiële informatie over de mate van vervuiling, de bron en de tijdsperiode hiervan." zei een EU-offical die anoniem wilde blijven. "Maar we hebben informeel uit de rijstwereld gehoord dat voorlopige testresultaten aangeven dat de besmetting veel grootschaliger is dan eerst werd gedacht."
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6957

+ "BIJNA ALLE TESTEN POSITIEF"
Landbouwminister voor Arkansas (VS) Richard Bell zegt over de testresultaten van de illegale gentechrijst: "Bijna alle testen zijn positief [positief: deze rijst is dus aangetroffen - vertaler]... mij is geen bewerkte rijst bekend waar het niet in is aangetroffen. De mensen die hier het rijkst van worden zijn de testlabs en de advocaten."
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6951

+ PROTEST TEGEN DEREGULERING ILLEGALE RIJST
Op 22 August 2006 vroeg Bayer om de LL601 rijst te dereguleren. Hierdoor zou de vervuiling in een klap veranderen van genetische vervuiling naar een reguleringsfoutje. GM Free Cymru protesteerde bij Landbouwminister Neil Hoffman en vraagt anderen dat ook te doen. Het e-mailadres van de Amerikaanse minister van landbouw is [email protected]. De brief van GM Free Cymru's letter is te vinden op: http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6939
In de brief stelt de groep dat van deze rijst nooit is aangetoond dat deze gelijkmatig of stabiel is.

+ REUTERS BEKRITISEERT TOEZICHT VS
In een commentaar van persbureau Reuters wordt felle kritiek geleverd op het mislukken van het toezicht door de Amerikaanse overheid op experimenten met GG-gewassen.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=6958

+ RIJSTMAR


Print

Back to the Archive