Maandoverzicht No. 43 - Nederlandse vertaling (26/4/2007)

============================================================
GM WATCH Maandoverzicht No. 43  - Nederlandse vertaling
============================================================
Redactie van dit overzicht: Claire Robinson

Vertaling: Chris Hayes en Pieter Cornelissen
www.gmwatch.org / www.lobbywatch.org

Er is aardig wat gebeurd de afgelopen maand.

Als je ons werk waardeert, help ons dan met een online financiële bijdrage: http://www.gmwatch.org/donate.asp

------------------------------------------------------------
IN DIT OVERZICHT
------------------------------------------------------------
GG Muggen
Actie van de maand
Gezondheidseffecten GGO's en Voedselveiligheid
GG-verboden en inperkingen
Biobrandstoffen
Pharma-gewassen
Alternatieven voor GGO's
Corporaties grijpen de macht
Criminele Corporaties
GG-besmettingen
GG-aardappels
Biotechnologie bij dieren
Verzet
Lobbywatch
Bedrijfsnieuws
Etikettering
Nieuw boek

----------
GM MUGGEN
----------

+ GG MUGGEN
In een uitstekend artikel laat evolutiebioloog Christophe Boete zien wat de beperkingen van genetisch gemanipuleerde muggen zijn. Boete is onderzoeker in de evolutie-ecologie aan het instuut voor
ontwikkeling van het Frans nationaal onderzoeksinstituut in Montpellier. Hij is ook redacteur ven het boek "Genetically Modified Mosquitoes and Malaria Control". Meer artikelen van Boete zijn te vinden
op http://cboete.free.fr/publications.html.
Het artikel over GM muggen is te vinden op
 http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7719

+ GG MUGGEN HEBBEN OOK NADELEN
De media hebben vol gestaan met rapporten waarin gg-muskieten worden geprezen als een manier om malaria te elimineren. Maar Marcelo Jacobs-Lorena, hoofd onderzoek in deze richting aan het John Hopkins School of Public Health, is veel voorzichtiger, net als Hillary Hurd, een parasitoloog aan de Britse universiteit van Keele, waarop het onderzoek van het John Hopkins zich baseert.
Hurd geeft aan dat de malariaparasiet waar het John Hopkins mee gewerkt heeft gevaarlijk is voor muizen maar niet voor mensen. Er zijn nog geen toepassingen bij mensen bekend. En volgens Jacobs-Lorena zijn transgene muggen "...op zichzelf niet in staat om het probleem op te lossen.  De enige manier is een gecombineerde aanpak. Niemand moet dit te zien als de ultieme oplossing".
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7672

+ INDIASE VOLKSGEZONDHEIDSDESKUNDIGEN WAARSCHUWEN TEGEN GG-MUGGEN
Volksgezondheidsdeskundigen in India zijn niet enthousiast over de gg-muggen tegen malaria. Het is volgens hen al geprobeerd in India maar men is ermee opgehouden omdat het misging. P.K.Rajagoplan, een wetenschapper die bij het Amerikaans-Indiase project betrokken was, zegt "Het ongecontroleerd loslaten van GM organismen om gewone malariamuggen te verjagen [...] veroorzaakt ernstige problemen op het gebied van ecosystemen en volksgezondheid op. [...] Ik sluit niet uit dat gg-insecten dragers van menselijke ziekten kunnen worden die ze in het verleden niet konden overdragen". Hij hoopt dat India "Niet weer een proefterrein wordt voor deze dubieuze technologie".
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7685

----------------------
CAMPAGNES VAN DE MAAND
----------------------

+ URGENT: GEEN VOEDSEL VAN KLONEN!
Laat de FDA (de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit) horen dat je geen voedsel van gekloonde dieren wilt hebben. De oorspronkelijke deadline van 2 april is verlengd.
http://ga3.org/campaign/Cloning

+ TEKEN HET INITIATIEF VOOR EEN MILJOEN HANDTEKENINGEN TEGEN GG-RIJST.
Ga naar de website van de "Week of Rice Action" en teken om je stem te laten horen via
http://www.panap.net

+ BERKELEY UNIVERSITY: GA NIET IN ZEE MET BP
Teken de petitie op
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/147963846

+ TEKEN DE WERELDWIJDE OPROEP TEGEN PATENT OP ZADEN
http://www.no-patents-on-seeds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=39

+ HELP DE GGO-WET IN POLEN TE STOPPEN
Vraag Poolse parlementariërs en senators om de voorgestelde nieuwe GGO-wet, die het planten van commerciële gg-gewassen in gg-vrije zones toestaat, af te wijzen.
http://icppc.pl/pl/gmo/open_letter.php

+ TEKEN EEN PETITIE TEGEN PROEVEN MET GG-AARDAPPELEN IN YORKSHIRE (GB)
http://www.hedonagainstgm.org.uk/

----------------------------
GM VERBODEN EN BEPERKINGEN
----------------------------

+ AMERIKAANSE RECHTER VERBIEDT DE VERKOOP VAN GG-LUZERNEZAAD
Een federale rechter heeft bevel gegeven om met onmiddellijke ingang de verkoop van gg-luzernezaad (alfalfa) te verbieden. Het vonnis van rechter Charles Breyer volgt op zijn conclusie van vorige maand dat het Amerikaanse ministerie van landbouw geen volledige milieueffectrapportage had gemaakt voordat het gewas op de markt werd gebracht in juni 2005.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7630

+ MINISTERIE VAN LANDBOUW VAN DE FILIPPIJNEN VERBIEDT GG-MAIS VAN MONSANTO
De minister van landbouw van de Filippijnen, Arthur Yap, zegt dat hij opdracht heeft gegeven om de goedkeuring van Monsanto's MON863 gg-maïs in te trekken. Maar er wordt druk op hem uitgeoefend om die opdracht weer in te trekken.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7698
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7712

+ ANDHRA PRADESH WAARSCHUWT BOEREN TEGEN BT-KATOEN
De landbouwcommissaris van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh (India) heeft gezegd dat de introductie van GM gewassen gecombineerd met klimaatsverandering nieuwe plagen veroorzaakt. Het minister van landbouw van de staat heeft daarom  boeren die door gebrekkige irrigatie afhankelijk zijn van regen voor hun katoen aangeraden om niet voor Bt-katoen te kiezen. Ongeveer 78% van de katoenverbouw in Andhra Pradesh is afhankelijk van regenwater. http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7703

+ BOEREN AFGERADEN OM VEE OP BT-KATOEN TE LATEN GRAZEN
Een circulaire aan boeren door de veehouderijfunctionarissen van het district Adilaba (India) is het eerste document waarin Indiase ambtenaren toegeven dat Bt-katoen giftig is voor dieren: "Er is ons
van verschillende plaatsen gerapporteerd dat dieren misselijk worden na op Bt-katoenvelden gegraasd te hebben.....als gevolg van een nog onbekende giftige stof in deze planten ontwikkelen dieren die op deze velden grazen symptomen als rillingen, stuiptrekkingen, loopneus, zwellingen en bloederige diarree waarna ze sterven. Daarom roepen we boeren op om hun dieren niet op Bt-katoenvelden te laten grazen".
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7614
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=7596


Print

Back to the Archive