Maandoverzicht 48 - Nederlandse vertaling (12/9/2007)

GM WATCH Maandoverzicht 48
Nederlandse vertaling
Samenvatting van het nieuws uit augustus 2007
De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.

Redactie: Claire Robinson
Vertaling: Linda Coenen, Chris Hayes en Ramon de Leeuw.
Vertel iedereen die je kent dat de Engelstalige maandoverzichten vertaald worden in het Portugees, Duits en Nederlands.
http://www.lobbywatch.org/p1temp.asp?pid=93&page=1


WE HEBBEN JOUW STEUN NODIG
Als je het werk van GM Watch goed en belangrijk vindt, help ons dan er mee door te gaan met een online donatie via http://www.gmwatch.org/donate.asp 

-----------------------------------------------------------
INHOUD
------------------------------------------------------------

PROPAGANDA, FRAUDE EN LASTER
GENTECH: VERZET/VERBODEN/BEPERKINGEN
GENTECH TOEPASSINGEN/UITBREIDING
GENTECH REGULERINGSFIASCO IN INDIA
RIJSTBESMETTING
GENTECHMISLUKKINGEN
GENTHERAPIE
TECHNOLOGISCH UTOPISME
BIOBRANDSTOFFEN
BEDRIJFSNIEUWS
CRIMINELE CORPORATIES
DUBIEUZE FILANTROPIE
NIET-GENTECH SUCCESSEN
GENTECH BIOHAZARDS
RECENSIES

------------------------------------------------------------
PROPAGANDA, FRAUDE EN LASTER
------------------------------------------------------------

+ PROPAGANDA, FRAUDE EN LASTER
De GM Watch website was onlangs bijna een hele week gedwongen off-line als gevolg van een juridisch dreigement naar aanleiding van ons artikel dat opriep tot het intrekken van een wetenschappelijke publicatie: http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8216

Lees onze reactie op AgBioView's aanval op GM Watch:
PROPAGANDA, FRAUD AND LIBEL - PART ONE
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8228 
PROPAGANDA, FRAUD AND LIBEL - PART TWO
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8240

MEER OVER DEZE CONTROVERSE
Biotech Canada SLAPP Schandaal
http://www.i-sis.org.uk/BiotechCanadaSLAPPScandal.php
Canada valt Iers beleid op gentechgewassen aan
http://www.gmfreeireland.org/morris/index.php

------------------------------------------------------------
VERZET / VERBODEN / BEPERKINGEN T.A.V. GENTECH
------------------------------------------------------------

+ ISLAMITISCH GELEERDE NOEMT HANDEL IN GENTECHPRODUCTEN "MISDRIJF TEGEN DE MENSHEID"
In Qatar heeft de prominente Islamitische geleerde Ali Mohyeedin al-Qurradaghi handelaren en consumenten opgeroepen om bedrijven te boycotten die handelen in verderfelijke waren en gentechvoedingsmiddelen. Hij noemt oplichting met deze waren een "misdaad tegen de mensheid" waartegen streng opgetreden moet worden. Hij wijt de wereldwijde toename van kankergevallen aan wat hij noemt "commerciële oplichting". "Volgens de Heilige Koran horen oplichters die met hun schadelijke praktijken de gezondheid van anderen ruïneren publiekelijk ter dood gebracht te worden," zei hij tijdens een dienst.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8237
CITAAT UIT DE KORAN: "Eet en drink van waar Allah in heeft voorzien en handel niet verdorven, daarmee ellende veroorzakend op aarde." (2:60)

+ WEERSTAND TEGEN GENTECHGROEIHORMONENMELK GROEIT IN VS
De recente aankondiging van de Kroger-winkelketen om het gentechgroeihormoon rBST/rBGH in melk van het eigen huismerk te verbieden maakt deel uit van een nationale trend in de zuivelindustrie, -handelaren en -boeren, meldt een rapport voor MinutemanMedia.org.
Starbucks, Tillamook, Safeway en Chipotle Restaurants weren het hormoon al en California Dairies, Inc., dat bijna 10 procent van de nationale melkproductie voor haar rekening neemt, heeft bekend gemaakt vanaf 1 augustus rBST-vrij te zijn. De bedrijven bevestigen dat de belangrijkste reden voor deze maatregelen is dat consumenten steeds meer vragen naar hormoonvrije zuivelproducten.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8219

+ HANDELSCOMMISSIE VS VERWERPT MONSANTO'S CLAIM OVER MELKADVERTENTIES
De Federale Handelscommissie heeft Monsanto's claim dat melkadvertenties met de term "zonder kunstmatige groeihormonen" of "rBGH-vrij" misleidend waren, verworpen. Het besluit werd bekendgemaakt in dezelfde week dat Starbucks een overeenkomst sloot om Monsanto’s gentechsupplement niet langer te gebruiken. De uitspraak betekent dat advertenties zoals deze van Borden geen misleidende uitspraken doen over de veiligheid van het groeihormoon.

"Wij werken alleen met boeren die ons voor de volle 100 procent melk leveren van koeien die niet behandeld zijn met kunstmatige groeihormonen," staat er in de Borden-advertentie. "Dus wie vertrouw je als het aankomt op de melk die jouw gezin drinkt?" Volgens het FDA-beleid mogen voedingsmiddelenproducenten op het etiket vermelden dat ze geen rBST gebruiken zolang ze geen "consumenten misleiden" door ze te laten geloven dat melk van koeien zonder rBST veiliger of van betere kwaliteit is.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8232

+ CANADA: BIOLOGISCHE BOEREN WILLEN HOORZITTING HOOGGERECHTSHOF
Biologische boeren uit Saskatchewan (Canada) zijn in hoger beroep gegaan bij het Canadese Hooggerechtshof nadat het Hof van Beroep in Saskatchewan in mei 2007 hun schadeclaim afwees.
De boeren Larry Hoffman en Dale Beaudoin houden Monsanto Canada en Bayer CropScience aansprakelijk voor het verlies van koolzaad als een gecertificeerd biologisch gewas als gevolg van genetische vervuiling van hun koolzaad met gentechvariëteiten van Monsanto en Bayer. De zaak is als juridisch precedent ook belangrijk voor andere boeren ('class action').
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8236

+ AUSTRALIE: VERBOD OP GENTECHKOOLZAAD HANDHAVEN
Biologische boeren in Australië hebben een verzoek ingediend waarin zij de voortzetting vragen van moratoria op gentechgewassen. Het verzoek ligt bij de regeringen van South Australia, New South Wales en Victoria die momenteel de moratoria op het planten van gentechkoolzaad herzien. Een samenvatting van het verzoek staat op:
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8214
Het verzoek van Greenpeace Australië aan de regering van New South Wales om het moratorium te verlengen is gebaseerd op statistieken van landen die gentechgewassen hebben geïntroduceerd: daar heeft het desastreuze gevolgen gehad voor de economie. Lees het verzoek op:
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8226

+ GENTECHZADEN BINNENKORT VERBODEN IN WEST AUSTRALIA
Met de introductie deze week van nieuwe wetten van landbouwminister Kim Chance van west Australië worden teelt, verkoop en import van gentechzaden verboden. Chance: "WA's gentechvrije status biedt voordelen aan de boeren in de staat in termen van premies voor niet-gentech koolzaad geschikt voor consumptie, en voortgezette toegang tot markten in Europa, Japan, India en China,".
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8235

+ GROEP BOEREN HAALT UIT NAAR PRO-GENTECHRAPPORT
Het Netwerk van Bezorgde Boeren heeft uitge


Print

Back to the Archive