Maandoverzicht 49 - Nederlandse vertaling (16/10/2007)

GM WATCH Maandoverzicht 49
Nederlandse vertaling
Samenvatting van het nieuws uit september 2007
De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.
Onderaan staat een beknopte verklarende woordenlijst.

Redactie: Claire Robinson
Vertaling: Pieter Cornelissen en Chris Hayes.

Vertel je vrienden en kennissen dat de Engelstalige maandoverzichten worden vertaald in het Nederlands, Duits en Portugees: http://www.lobbywatch.org/p1temp.asp?pid=93&page=1

Als je kunt helpen met het vertalen in andere talen, of als je een bestaand team vrijwilligers wilt versterken, dan horen we dat graag! De lijst van vertalers staat hier: http://www.lobbywatch.org/p1temp.asp?pid=2&page=1

Tenslotte wil ik iedereen heel erg bedanken die ons gesteund hebben en solidair waren tijdens de recente aanvallen op GM Watch. (zie PROPAGANDA, FRAUDE EN LASTER)

Claire [email protected]
www.gmwatch.org / www.lobbywatch.org

-----------------------------------------------------------
INHOUD
------------------------------------------------------------

PROPAGANDA, FRAUDE EN LASTER
SCHANDAAL NATURE BIOTECH
GENTECH: VERZET / VERBODEN / BEPERKINGEN
GENTECH TOEPASSINGEN / UITBREIDINGEN / TOELATINGEN
GENTECH REGULERING
GENETISCHE VERVUILING
GENTECHMISLUKKINGEN
GLYFOSAATRESISTENTIE
BIOBRANDSTOFFEN
BEDRIJFSNIEUWS
DUBIEUZE FILANTROPIE
GENTECH BIOHAZARDS
BIOLOGISCHE LANDBOUW
GENTECH HYPE
NIEUW BOEK


------------------------------------------------------------
PROPAGANDA, FRAUDE EN LASTER
------------------------------------------------------------

+ PRIJSWINNEND ARTIKEL IS 'FLAGRANTE FRAUDE' - EXPERT UIT CAMBRIDGE
Het satirische tijdschrift Private Eye, dat bekendheid geniet door de onverschrokken onderzoeksjournalistiek, heeft een prachtig stuk gepubliceerd over de recente dreigementen met rechtszaken wegens laster jegens de webhost van GM Watch door gentechpropagandist Shane Morris. Morris schreef mee aan een artikel dat nota bene een prijs won, dat probeerde aan te tonen dat consumenten liever gg-mais aten dan gentechvrije mais. Private Eye hierover: “Helaas vergaten ze in het artikel te vermelden dat er een bordje bij de gentechvrije mais hing waarop stond 'Zou u wormstekige mais eten?', terwijl bij de gg-mais stond dat het om 'Zoete mais van hoge kwaliteit' stond”.

In eerste instantie klaagde Morris GM Watch aan vanwege het 'f'-woord in de titel van het artikel ('Prijs voor Fraude'). We [GM Watch dus] verwijderen het 'f'-woord van onze website omdat dat de snelste manier leek te zijn om onze website weer online te krijgen, nadat onze host de site had geblokkeerd, in reactie op Morris aanklacht wegens 'defamation' (laster).

Maar dr. Richard Jennings, vooraanstaand expert wetenschappelijk ethiek aan Cambridge University, maakt in het stuk in Private Eye duidelijk dat het gebruik van het 'f'-woord zeker van toepassing was. Dr. Jennings zegt in het artikel dat het stuk teruggetrokken had moeten worden. Hij voegt er aan toe: “Voor zover ik het kan overzien is dit een flagrant geval van fraude. Het was onjuist om informatie weg te laten die duidelijk genoemd had moeten worden.” Private Eye: “Als de onderzoekers de bordjes hadden genoemd, zou er dan een wetenschappelijk tijdschrift gevonden kunnen worden die het zou publiceren?”
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8314

Achtergrond bij het verhaal:
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8216
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8228
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8240
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8244
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8251
http://www.i-sis.org.uk/BiotechCanadaSLAPPScandal.php
http://www.gmfreeireland.org/morris/index.php

+ FOTOVERGELIJKING BEVESTIGD: DE BORDJES WAREN ER EN BLEVEN ER
Een computerwetenschapper aan de universiteit van New South Wales (Groot Brittannië) heeft fotos geanalyseerd waarvan Shane Morris stelt dat ze bewijzen dat het controversiële bord 'Zou u wormstekige mais eten?' - dat bij de gentechvrije mais stond tijdens het onderzoek dat hij met o.a. Doug Powell uitvoerde - in een vroeg stadium van het onderzoek zou zijn weggehaald. De expert concludeert dat op de fotos het bordje nog steeds te zien is, wat dus het tegenovergestelde is van wat Morris beweert. Hij schrijft: “Ik denk dat de wetenschap beter gediend zou zijn als Powell en Morris hadden toegegeven dat hun onderzoek niet goed in elkaar zat, liever dan dat ze onwaarheden verspreiden”.
http://www.lobbywatch.org/archive2.asp?arcid=8259

Vergelijk zelf de foto's op deze site (Noot vertaler: de vage foto's zijn uitvergrote delen van de foto's waarvan gesteld was dat ze niet het 'Wormstekige' verhaal bevatten. Ga met de muis erover heen en vergelijk ze zo met de foto van het 'wormstekige' bordje. Hoewel de vage foto's niet leesbaar zijn valt wel op dat de teksten wel heel erg op elkaar lijken.)
http://scienceblogs.com/deltoid/2007/09/would_you_eat_wormy_sweet_corn.php
 
------------------------------------------------------------
SCHANDAAL NATURE BIOTECH
------------------------------------------------------------

+ NATURE BIOTECH SLECHT BEZIG
GM Free Cymru heeft in een open brief aan Andrew Marshall, de hoofdredacteur van Nature Biotechnology, geprotesteerd over de rol die het blad speelt in de aanvallen op de wetenschapper dr. Irina Ermakova. Dr. Ermakova had onderzoek gedaan naar de effecten van gg-soja op ratten, en vond schadelijke effecten.

In de brief vraagt GM Free Cymru (vrij vertaald): 'Had u toevallig over het hoofd gezien
dat vier van de bekendste apologeten van de gentechindustrie volop ruimte kregen om in 'Nature Biotechnology' een aanval te doen op dr. Ermakova, wiens onderzoeksuitkomsten ze toevallig niet bevalt?
dat u met hen heeft samengespannen om haar te interviewen over haar ontdekkingen, en dan hun anonieme reactie publiceert?
dat de namen van deze vier mannen die haar reputatie willen vernietigen niet aan dr. Ermakova verteld werden, en dat ze hun commentaar niet voorafgaand aan de publicatie te zien kreeg?
dat sommige van dr. Ermakova's belangrijkste referenties uit het stuk verwijderd werden en vervangen door 20 nieuwe referenties die de zaak van de vier woordvoerders van de gentechindustrie ondersteunden?
dat u het in de correspondentie met dr. Ermakova (die ons onder ogen is gekomen) deed voorkomen alsof het 'haar' artikel zou worden, en dat zij een proefdruk toegestuurd kreeg (de enige proefdruk die ze te zien had gekregen) waar haar naam bij stond als auteur?

Het is duidelijk uit correspondentie met anderen die hierover geklaagd hebben dat Nature Biotechnology haar


Print

Back to the Archive